Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu SMolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Úřední deska – Stav k 29. 5. 2024 16:27

Název Zveřejněno od Zveřejnit do Dokument
Volby do EP 2024 - Oznámení o době a místě konání voleb 23. 5. 2024 8. 6. 2024 Downloadpdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné 2023 30. 4. 2024 31. 12. 2024 Downloadzip
Volby do EP 2024 - Informace o počtu a sídlech voleb. okrsků 23. 4. 2024 8. 6. 2024 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 4/2024 15. 4. 2024 31. 12. 2024 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 3/2024 15. 3. 2024 31. 12. 2024 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 2/2024 22. 2. 2024 31. 12. 2024 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 1/2024 15. 2. 2024 31. 12. 2024 Downloadpdf
Rozpočet obce na rok 2024 28. 12. 2023 31. 12. 2024 Downloadpdf
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026 28. 12. 2023 31. 12. 2024 Downloadpdf
Závěrečný účet 2022 30. 6. 2023 31. 7. 2024 Downloadpdf
Účetní závěrka 2022 30. 6. 2023 31. 7. 2024 Downloadpdf
Účetní závěrka 2022 - Příloha Rozvaha 30. 6. 2023 31. 7. 2024 Downloadpdf
Účetní závěrka 2022 - Příloha Výkaz zisku a ztráty 30. 6. 2023 31. 7. 2024 Downloadpdf
Účetní závěrka 2022 - Příloha Příloha 30. 6. 2023 31. 7. 2024 Downloadpdf
Závěrečný účet 2022 - Příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2022 30. 6. 2023 31. 7. 2024 Downloadpdf

archiv úřední desky