Sbor dobrovolných hasičů Smolotely | obec Smolotely

Současnost sboru

Rok 2010

 • Začátkem roku za spolupráce OÚ Smolotely byl zřízen ve volných prostorách místní prodejny sklad (vč.šatních skříněk) na uložení šesti kusů nových zásahových montérek.
 • Dubnová brigáda se týkala ořezání vzrostlých kaštanů u rybníka, jasanů u bytovek a dubu pod ,,Vimrákem“ z objednané plošiny. Dřevo se rozřezalo, naštípalo a uložilo ve dvoře bývalé školy a slouží k vytápění společenské místnosti v prvním patře, kde se konají schůze a jiné společenské akce. V počtu 7 členů se odpracovalo 56 brig. hodin.
 • 17.4. - se konal trénink na okrskovou soutěž, začaly se objevovat stále větší problémy se stříkačkou PS-12.
 • 30.4. - Zdobení a stavění májky na návsi ve Smolotelích.
 • 8.5. a 15.5. - byl další trénink na okrskovou soutěž a na výborové schůzi se schválil nákup čtyř kusů savic k PS-12.
 • 22.5. - soutěž okrsku č.6 v Pečicích
 • 18.6. - Po předchozí dohodě OÚ Smolotely vyhlásil místním rozhlasem poplach HOŘÍ. Byl zapálen zbytek křovin a větví, který nedohořel při pálení čarodějnic na „Táboře“. Zásahová jednotka cvičný požár úspěšně zlikvidovala.
 • 3.7. - Členové provedli nátěr kovové konstrukce branek na hřišti ve Smolotelkách a poté je napevno zakotvili do země.
 • 18.7. - Celkem 20 členů zajistilo parkoviště o Makovské pouti.
 • Srpnová výborová schůze domluvila termín 2.reprezentačního hasičského plesu SDH Smolotely na 5.2.2011 v KD Solenice.
 • 24. a 25.9. - se z řad SDH zúčastnilo 16 členů na akci Rally Příbram.
 • 28.12. - Byla odvezena PS-12 do opravy do soukromé dílny p.Cíglera v obci Bilinka.
 • K 31.12.2010 čítá členská základna 40 členů SDH.

Rok 2011

Sbor dobrovolných hasičů Smolotely
 • V lednu byla vyzvednuta z opravy stříkačka PS-12 oprava se týkala čerpadla, vývěvy a vyměněny byly kompletně trubky chlazení. Opravu (15000kč) hradila obec Smolotely.
 • Následovala příprava 2. reprezentačního plesu SDH Smolotely (plakáty, vstupenky, tombola atd.)
 • 3.2. - zdobení sálu KD Solenice
 • 5.2. - 2.reprezentační ples SDH Smolotely
 • Druhý ples se vydařil,byl hodnocen velice kladně a úspěšně a výbor již nyní myslí na přípravu v pořadí 3.reprezentačního plesu, který bude v roce 2013.
 • 24.4 a 30.4. - proběhly tréninky s opravenou stříkačkou PS-12. Bezproblémový chod byl úlevou a radostí pro všechny zúčastněné. Poté na návsi nazdobili a postavili tradiční máj.
 • 7.5. SDH Smolotely pořádaly na hřišti ve Smolotelkách okrskovou soutěž a sbor obsadil 3. místo.
 • Soutěž měla velice dobrou úroveň, zařazena byla i ukázka útoku mladých hasičů z Bohostic (v mladších i ve starších máme zastoupeno po 1 členovi z našeho SDH)
  Po soutěži se sbory přesunuly na náves ve Smolotelích a pokračovalo námětové cvičení - dálková doprava vody z rybníku na návsi do nádrže objektu ZOD. Technika všech sborů obstála, kromě pár prasklých hadic (z důvodu stáří), velmi dobře.
 • Červencové zajišťování pořadatelské služby na parkovištích o pouti se zúčastnilo 20 členů.
 • V září hlídkovali členové sboru při Rally Příbram.
 • V listopadu 7 členů čistilo střechy a okapy na místní prodejně a hasičárně od porostlého mechu.
 • 25.12.2011 - na výroční schůzi bylo schváleno uspořádání společenské akce Zabijačkové hody s harmonikou a tancem v hostinci V Podzámčí. Datum připadl na 11.2.2012

Sbor dobrovolných hasičů Smolotely Sbor dobrovolných hasičů Smolotely

Rok 2012

 • 12.1 - na výborové schůzi byl naplánován průběh zabijačky, celkové zajištění a rozdělení úkolů k úspěšnému průběhu akce.
 • 28.1. - ykouška PS-12,měření chladicí kapaliny, konzervace emulzí
 • 10. 2. - Proběhla zabijačka a příprava výrobků.
 • 11. 2. - Společenská akce od 17 hod. v podzámčí s harmonikou a konzumací zabijačkových výrobků, které připravili řezníci p. F .Jungbauer a p. T. Kopánek