Sbor dobrovolných hasičů Smolotely | obec Smolotely

Novodobá historie sboru

Rok 2000

 • sběr železného šrotu, zkouška PS-12 za účasti dětí z obce, každý si mohl vyzkoušet techniku i běh přes překážky a po skončení následovalo pro všechny zúčastněné občerstvení.
 • Na květnové okrskové soutěži v Pečicích se sbor umístil na 4. místě, členové SDH s rodinnými příslušníky se zúčastnili zájezdu „na uzené“ do Drahenic. K tanci i poslech hráli F. Jungbauer a P. Patera st.
 • Na Makovské pouti v červenci zprostředkovávali pořadatelskou službu na parkovištích.
 • V říjnu při rallye Příbram zajišťovali úsek od Líšnice do Pečiček.
 • Listopad-zazimování PS-12.
 • V prosinci byla další společenská akce v Drahenicích, k tanci a poslechu hrála „Makovanka“.

Rok 2001

 • Při okrskové soutěži v Pečicích obsadil sbor 3. místo.
 • Koncem května se uskutečnil sběr železného šrotu.
 • Září jsme pomáhali při Rally Příbram.
 • Na výroční členské schůzi konané 25.12.2001 převzal medaili za 30 let u sboru současný velitel p.F.Mikula.

Rok 2002

 • Květnová okrsková soutěž v Solenicích nám přinesla 3.místo.
 • V červnu se uskutečnil 2×sběr železného šrotu, následovala červencová pouť a proto i služby na parkovištích. Dvoudenní Rally Příbram by se neobešla bez hlídek složený z našich členů.

Rok 2003

 • Novým pokladníkem po p. V.Jungbauerovi byl zvolen dosavadní místostarosta J.Schneidervind.(agenda předána 3. 2. 2003)
 • Zájezd na ,,Vlachovku“ pro ženy z obce (SDH platil autobus)
 • V červenci o Makovské pouti jsme zabezpečili pořadatelské služby na parkovištích a v září na úseku Bohostice-Pečičky při Rally Příbram hlídkovalo 33 členů.
 • Pomoc při likvidaci lesního požáru pod Makovou a menší zákrok při hašení padlé lípy v zámku.

Rok 2004

 • Okrsková soutěž v Pečicích-5.místo.
 • Obecní úřad Smolotely zakoupil 4 kusy hadic C.
 • V červnu na sjezdu rodáků v Bohosticích jsme předvedli naši historickou stříkačku.
 • Červenec-zajištění parkovišť o Makovské pouti.
 • Září-na úseku Bohostice-Pečičky pořadatelská hlídka při Rally Příbram.
 • Na výroční schůzi konané 25.12.2004 připomněl starosta obce A.Bučil,že v roce 2006 bude mít SDH Smolotely 120 let trvání sboru.

Rok 2005

 • Duben – zájezd členů a rodinných příslušníků na uzené do Drahenic.
 • Květen – okrsková soutěž 4.místo.
 • Červenec- pořadatelská služba o Makovské pouti.
 • Září-pořadatelská služba o Rally Příbram.
 • Členská základna v roce 2005 čítá 38 členů.
 • Zřízení zásahové jednotky ve složení: velitel – F.Mikula, velitelé družstva - P.Patera, A.Mikula, strojníci – J.Pelcner, J.Plavec, hasiči – J.Schneidervind, Z.Dvořák, Š.Šedivý, T.Melichar, D.Patera, O.Sochor

Rok 2006

 • Kromě již pravidelných akcí jako okrsková soutěž, Makovská pouť, Rally Příbram byl rok 2006 významným rokem jak pro obec tak pro SDH.V červenci proběhly oslavy k výročí 670 let obce a 120 let sboru dobrovolných hasičů Smolotely.
 • Průběh dne:
  • nástup
  • položení věnců a čestná stráž u pomníku padlých
  • výšková technika a záchrana zraněného předvedeno profesionály
  • průvod na Makovou
 • U příležitosti oslav 120 trvání sboru byl vyznamenán medailí za věrnost 50 let p.V.Jungbauer

Sbor dobrovolných hasičů Smolotely Sbor dobrovolných hasičů Smolotely

Rok 2007

 • Na výborové schůzi byl navržen nový výbor SDH Smolotely a na výroční členské schůzi konané dne 25.12.2007 byl členy schválen v doplňkových volbách v tomto složení:
  • starosta – Jaroslav Schneidervind
  • místostarosta – Štěpán Šedivý
  • velitel – František Mikula
  • strojník – Josef Plavec
  • jednatel – Pavel Patera
  • hospodář – Miloslav Valta
  • vedoucí mládeže – Aleš Mikula
  • členové výboru – Stanislav Kopáček, Pavel Bučil st.

Rok 2008

 • SDH Smolotely obsadil na okrskové soutěži 4.místo,proběhla i každoroční pořadatelská služba na parkovištích o Makovské pouti a při Rally Příbram.
 • V říjnu se sbor účastnil slavnostního vysvěcení zvoničky ve Smolotelkách a v listopadu uspořádal brigádu shrabání spadaného listí na návsi a u hřbitova.
 • V listopadu členská schůze odsouhlasila konání (po mnoha letech) hasičského bálu. Termín byl určen na 14.2.2009 v KD Solenicích. K tomuto účelu byl taktéž odsouhlasen návrh výboru na výrobu transparentu se znakem SDH Smolotely.
 • Na výroční schůzi byli přijati čtyři noví členové.

Rok 2009

Sbor dobrovolných hasičů Smolotely
 • 24.1.- Aktivita SDH začala již v lednu brigádou na vyřezání náletových olší a šípků kolem rybníka a pěšiny kolem bývalé školy až ke studánce. 51 hodin zde odpracovalo 17 členů a na druhé brigádě na dokončení výřezu a následného úklidu se zúčastnilo 9 členů též s 51 odpracovanými hodinami.
 • 12.2. - Brigádou za účelem úklidu a výzdoby sálu na očekávaný 1. reprezentační hasičský ples SDH Smolotely přispělo 10 členů.
 • 14.2. - 1. reprezenta4ní ples SDH Smolotely
 • 4.4. Brigáda na dořezání křovin od studánky až ke hřbitovu a odvoz křovin na čarodějnice.
 • Květen - brigáda oplocení dětského hřiště v obci.
 • 30.4. - Zdobení a stavění máje.
 • 1.5. - Společenská akce pro členy a jejich rodinné příslušníky v hostinci v  Podzámčí. Pečení selete na rožni.
 • 16.5. - Na okrskové soutěži v Pečicích Smolotely obsadily 5.místo.
 • 6.7. - Provedena zkouška techniky U Neřádů. Nacvičoval se útok se stříkačkou PS-12. Útok si mohli vyzkoušet nejen mladí členové sboru, ale i mládež z obce.
 • 18.7. - O Makovské pouti členové SDH zajistili parkoviště.
 • V září vypomohli pořadatelům hlídkovat na Rally Příbram.
 • 8.10. - V pohostinství V Podzámčí proběhla posvícenská zábava, bohužel za malé účasti členů SDH.
 • Na výroční členské schůzi konané dne 18.12.2009 byly předány starostou obce Smolotely A.Bučilem nové zásahové uniformy (6kusů) členům zásahové jednotky SDH Smolotely zřizovanou obcí Smolotely.
 • V roce 2009 má sbor 41 členů.

Sbor dobrovolných hasičů Smolotely Sbor dobrovolných hasičů Smolotely