Myslivecké sdružení Diana Smolotely | obec Smolotely

Myslivecké sdružení hospodaří na výměře 1665 ha. Ve sdružení vykonává práva myslivosti 41 členů a 4 adepti – uchazeči o členství ve sdružení.

Sdružení „DIANA Smolotely“ vzniklo v r.1955 a mělo tehdy 11 členů. V sedmdesátých letech obhospodařovalo honitbu o výměře 750 ha a také rybník „Na Hrázi“

V r. 1987 již mělo 49 členů a honitbu o výměře 2687 ha. Výměra se od r. 1995 postupně snižovala až na současných 1655 ha.

Sdružení pravidelně spolupracuje s honebním společenstvem, kterému hradí poplatky za honitbu. Zástupci honebního společenstva jsou p. Ing. Jaroslav Jonák a p. František Kolka.

V honitbě se vyskytuje zajíc (nestřílí se), bažant, srnčí zvěř (odlov dle bodového systému), černá zvěř (divočák). Odlov černé zvěře se provádí na společných honech, nebo na čekané.

Myslivecké sdružení pořádá pravidelně poslední leč s hudbou a tancem za přítomnosti členů i rodinných příslušníků.

Zdrojem příjmů jsou především odpracované brigády v ZOD Milín a v lesích obecních i státních (výsadba stromků, stavění oplocenek).

Od r.2000 se členové účastní pravidelných kontrolních střeleb v Bezděkově. Soutěží se o putovní pohár Diany Smolotely v jednotlivcích, a také v tříčlenných družstvech. Nejlepšími střelci sdružení jsou Jiří Pilecký, Milan Fiala, Martin Pilecký a Miroslav Melichar.

Předsednictvo výboru sdružení se volí na období 5let a má 12 členů z toho 9 jsou členové výboru a 3 členové kontrolní komise. Hospodář – Jiří Pilecký, předseda – Zbyněk Fiala, jednatel – Petr Keřlík st., finanční hospodář – Mojmír Špak.

V současné době jsou na katastrálním území obce Smolotely dvě honitby a to: „DIANA Smolotely“ a „Smolotely-les“

LOVU ZDAR!