Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Účetní závěrka 2022 - Příloha Výkaz zisku a ztráty

Zveřejněno od:30. 6. 2023
Zveřejněno do:31. 7. 2024
Značka:UZ
Typ:Rozp. a hosp. obce
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zverejneni
Verze:1
Stav:aktuální
Obsah vyvěšení:12-2022_vzz.pdf

archiv úřední desky

aktuální úřední deska