Dalskabáty | obec Smolotely

Dalskabáty jsou částí obce Smolotely vzdálenou asi 2,5 km severozápadně od Smolotel. V matrikách z druhé poloviny 19. století byla ves uváděná pod názvem Dlaskov. Mapy druhého vojenského mapování ji uvádějí názvem Na Dalskabatech.
Přes Dalskabáty vede místní silnice mezi osadou Draha a vesnicí Radětice. Do Dalskabátů nejezdí žádná veřejná hromadná doprava, pouze pojízdná prodejna smíšeného zboží. Přes Dalskabáty protéká Sylinský potok, pravý přítok Stěžovského potoka.
U hlavní křižovatky ve vsi se nachází křížek s datací rokem 1891 na podstavci, u nějž jsou rozmístěny lavičky. Od roku 2011 je u křížku i informační nástěnka a byl spuštěn web vesnice www.dalskabaty.cz

Dalskabáty

Nejvíce Dalskabáty proslavil Jan Drda, když sem umístil děj divadelní hry Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert, na jejíž motivy byl natočen i stejnojmenný film.