Aktuální informace | obec Smolotely

Staré lípě pod Makovou dávají arboristé ještě řadu let krásy

2. 6. 2015 | Autor:

Staré lípě pod Makovou dávají arboristé ještě řadu let krásy

Smolotely – Je pondělí dopoledne. V koruně lípy velkolisté, která roste u polní cesty ve Smolotelech na pozemku rodiny Dvořákových, řvou motorové pily. Na zem padají větve a v koruně stromu se domlouvají stromolezci. O kus dál švitoří děti a jedno z nich je také zavěšené na laně.

Zdraví letité lípy velkolisté u křížku pod Makovou horou ve Smolotelech na Den dětí vzali do svých rukou odborníci v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek. Na zásah se přijeli podívat i prvňáci z příbramské waldorfské školy. Ošetření lípy ve Smolotelech.Ošetření lípy ve Smolotelech. Arborista Tomáš Dolenský. Tomáš Dolenský vytahuje děti na laně.                           
                            
                            
                            
 
Více
Ošetření lípy ve Smolotelech. V koruně lípy arborista Daniel Dolenský. Autor: Markéta Jankovská

Takhle to vypadalo při pondělním bezplatném ozdravovacím zásahu, který se uskutečnil zásluhou projektu Zdravé stromy pro zítřek.Tomáš Dolenský vytahuje děti na laně.

Podle certifikovaných Evropských arboristů Tomáše a Daniela Dolenských (a určitě i podle jejich kolegů) by se měly stromy tvarovat a „vychovávat" od mala. Toto tvrzení se snaží prosazovat a vyvolat tak v lidech zodpovědnost za dřevinu, která může dělat společnost dalším generacím. Přes všechno, co arborista Tomáš Dolenský o stromech ví, se ještě prý o nich má hodně co učit. „Nacházejí se nové věci, zdokonalují se mikroskopy, metody, takže ten obor je neustále ve vývoji. Nezbývá nám nic jiného, než se dál vzdělávat," netroufá si Tomáš Dolenský nechat se tak úplně nazývat odborníkem. V ruce přitom drží odštěpek z odříznuté větve. Je měkký a nasáklý vodou. „Tady je ten původce problému. Dřevo napadla houba. K tomu stačila malá bouřka, nepatrný zásah blesku nebo silný vítr. Do praskliny se pak dostane voda, do ní pak nákazu může zanést ptactvo…" vysvětluje nad kouskem zetlelého dřeva arborista.

Lípu navrhl loni na podzim k ošetření majitel pozemku, na němž strom roste, Pavel Dvořák za občanské sdružení ŘEV (řemesla, ekologie, vzdělávání). „Máme tady ještě další stromy k ošetření, ale tenhle dominuje. Je nejstarší a hrozil úraz z padajících větví," říká majitel pozemku, na němž se pasou koně.

Na arboristy se přijeli podívat i nejmenší školáci z příbramské waldorfské školy. Věnoval se jim arborista Tomáš Dolenský, který měl službu na zemi. Uvázal na jeden ze stromů stromolezeckou výstroj a jednoho po druhém na laně vyhoupl do výšky jako malou ochutnávku nelehké práce, která vyžaduje výbornou kondici, rozvahu a znalosti.

Stromolezci zredukovali korunu lípy po obvodu zhruba o dvacet procent a odlehčili nestabilní větve, aby zvýšili bezpečnost stromu pro okolí. Projekt ukázkového ošetřování stromů již šestým rokem pořádá Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Mendelova univerzita v Brně za finanční podpory Lesů ČR. Cílem projektu je upozornit obce i veřejnost na důležitost včasného a hlavně odborného ošetřování stromů.
Zdroj: http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/stare-lipe-pod-makovou-davaji-arboriste-jeste-radu-let-krasy-20150602.html


ostatní aktuality