Aktuální informace | obec Smolotely

Územní studie veřejného prostranství

9. 4. 2021 | Autor: Štěpán Šedivý

Registrační číslo : CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_058/0014992
 
Obec Smolotely aktuálně nechala zhotovit studii veřejného prostranství v obci.
Cílem projektu je územní studie veřejného prostranství obce Smolotely, která má za cíl navrhnout optimální koncepci uspořádání veřejného prostranství tak, aby v maximální možné míře vyhověla současným požadavkům na funkční využití. V rámci studie jsou řešeny prostory před hospodou a obchodem, náves, obecní úřad a okolí. 
Studie by měla sloužit jako "návod" pro směřování a úpravu veřejných prostranství v obci. 
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
 
IROP


Připojený dokument: 268_200929_uzemni-studie_nahled.pdf

ostatní aktuality