Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu SMolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Úřední deska – Stav k 26.4.2019 14:45

Název Zveřejněno od Zveřejnit do Dokument
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub 10.4.2019 13.6.2019 Downloadpdf
Volby do Evpropského parlamentu - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 4.4.2019 25.5.2019 Downloadpdf
Volby do Evropského parlamentu - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 25.3.2019 25.5.2019 Downloadpdf
Schválený rozpočet na rok 2019 2.1.2019 31.12.2019 Downloadpdf
Schválený Závěrečný účet obce za rok 2017 8.6.2018 30.6.2019 Downloadpdf

archiv úřední desky