Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu SMolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Úřední deska – Stav k 28.4.2017 17:58

Název Zveřejněno od Zveřejnit do Dokument
Porovnání všech položek pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016 27.4.2017 31.5.2017 Downloadxlsx
Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Územního plánu Smolotely 7.4.2017 25.5.2017 Downloadpdf
Územní plán Smolotely - návrh 7.4.2017 30.6.2017 Downloadrar
Neznámý vlastník v katastru nemovitostí 2.3.2017 31.5.2017 Downloadxlsx

archiv úřední desky