Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu SMolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Úřední deska – Stav k 30.9.2022 02:58

Název Zveřejněno od Zveřejnit do Dokument
výsledky voleb do Zastupitelstva obce Smolotely 24.9.2022 30.11.2022 Downloadpdf
Účetní závěrka 2021 - VZZ 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
rozpočtové opatření 1/2022 13.7.2022 31.12.2022 Downloadpdf
Závěrečný účet 2021 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
Účetní závěrka 2021 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
UZ příloha rozvaha 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
UZ příloha 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 16.12.2021 31.12.2022 Downloadpdf
rozpočet obce Smolotely na rok 2022 16.12.2021 31.12.2022 Downloadpdf

archiv úřední desky