Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu SMolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Úřední deska – Stav k 1.6.2023 15:19

Název Zveřejněno od Zveřejnit do Dokument
Rozpočtové opatření č. 4/2023 16.5.2023 31.12.2023 Downloadpdf
záměr prodat pozemek 775 11.5.2023 31.7.2023 Downloadpdf
záměr směnit pozemek 774/6 11.5.2023 31.7.2023 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 3/2023 2.5.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Porovnání všech položek ceny pro stočné 2022 30.4.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 2/2023 13.4.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 1/2023 20.3.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2022 15.2.2023 30.6.2023 Downloadpdf
Rozpočet obce na rok 2023 28.12.2022 31.12.2023 Downloadpdf
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025 28.12.2022 31.12.2023 Downloadpdf
Účetní závěrka 2021 - VZZ 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
Závěrečný účet 2021 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
Účetní závěrka 2021 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
UZ příloha rozvaha 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
UZ příloha 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf

archiv úřední desky