Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu SMolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Úřední deska – Stav k 7.12.2022 12:05

Název Zveřejněno od Zveřejnit do Dokument
oznámení o počtu volebních okrsků 29.11.2022 15.1.2023 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 6 24.11.2022 31.12.2022 Downloadpdf
Rozpočet obce na rok 2023 - návrh 24.11.2022 15.12.2022 Downloadpdf
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025 - návrh 24.11.2022 15.12.2022 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 5 31.10.2022 31.12.2022 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 4 15.10.2022 31.12.2022 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 3 15.9.2022 31.12.2022 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 2 15.8.2022 31.12.2022 Downloadpdf
Účetní závěrka 2021 - VZZ 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č.1 13.7.2022 31.12.2022 Downloadpdf
Závěrečný účet 2021 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
Účetní závěrka 2021 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
UZ příloha rozvaha 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
UZ příloha 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 13.7.2022 31.7.2023 Downloadpdf
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 16.12.2021 31.12.2022 Downloadpdf
rozpočet obce Smolotely na rok 2022 16.12.2021 31.12.2022 Downloadpdf

archiv úřední desky