Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu SMolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Úřední deska – Stav k 6.4.2020 23:52

Název Zveřejněno od Zveřejnit do Dokument
seznam neznámých vlastníků Smolotely 20.3.2020 30.4.2020 Downloadpdf
výběrové řízení na dodavatele DA pro JSDH Smolotely 18.3.2020 7.4.2020 Downloaddoc
dražební vyhláška L.Chalupová 13.3.2020 14.4.2020 Downloadpdf
aktualizace směrnice č.6 o nakládání s ostatními odpady 10.3.2020 10.4.2020 Downloadpdf
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2019 25.2.2020 21.4.2020 Downloadpdf
rozpočet obce Smolotely na rok 2020 21.12.2019 31.12.2020 Downloadpdf
obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostransví 21.12.2019 31.12.2020 Downloadpdf
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 21.12.2019 31.12.2020 Downloadpdf
závěrečný účet za rok 2018 8.7.2019 31.7.2020 Downloadpdf

archiv úřední desky