Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu SMolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Úřední deska – Stav k 23.9.2020 02:59

Název Zveřejněno od Zveřejnit do Dokument
informace o době a místě konáni voleb 17.9.2020 3.10.2020 Downloadpdf
informace o počtu a sídle volebních okrsků Zastupitelstvo Středočeského kraje 17.8.2020 4.10.2020 Downloadpdf
informace o počtu a sídle volebních okrsků Senát 17.8.2020 4.10.2020 Downloadpdf
Stanovení počtu členů volební komise pro volby 2-3/10/2020 3.8.2020 4.10.2020 Downloadpdf
rozpočtové opatření č.2/2020 27.7.2020 31.12.2020 Downloadpdf
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 06/2020 27.7.2020 15.10.2020 Downloadpdf
Účetní závěrka za rok 2019 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Účetní závěrka za rok 2019 rozvaha 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Účetní závěrka za rok 2019 výkaz zisku a ztráty 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Účetní závěrka za rok 2019 příloha 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Závěrečný účet obce za rok 2019 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Závěrečný účet obce za rok 2019 příloha Zpráva o výsledku hospodaření 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
rozpočtové opatření č.1/2020 18.4.2020 31.12.2020 Downloadpdf
rozpočet obce Smolotely na rok 2020 21.12.2019 31.12.2020 Downloadpdf
obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostransví 21.12.2019 31.12.2020 Downloadpdf
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 21.12.2019 31.12.2020 Downloadpdf

archiv úřední desky