Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu SMolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Úřední deska – Stav k 26.6.2022 04:54

Název Zveřejněno od Zveřejnit do Dokument
oznámení o počtu zastupitelů pro období 2022-2026 8.6.2022 25.9.2022 Downloadpdf
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 16.12.2021 31.12.2022 Downloadpdf
rozpočet obce Smolotely na rok 2022 16.12.2021 31.12.2022 Downloadpdf
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 04/2021 30.4.2021 31.7.2022 Downloadpdf
Závěrečný účet 2020 - fin 30.4.2021 31.7.2022 Downloadpdf
Účetní závěrka 2020 - fin 30.4.2021 31.7.2022 Downloadpdf
Závěrečný účet 2020 - příloha zpráva o přezkoumání hospodaření 30.4.2021 31.7.2022 Downloadpdf
Účetní závěrka 2020 - příloha 30.4.2021 31.7.2022 Downloadpdf
Účetní závěrka 2020 - rozvaha 30.4.2021 31.7.2022 Downloadpdf
Účetní závěrka 2020 - VZZ 30.4.2021 31.7.2022 Downloadpdf

archiv úřední desky