Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

oznámení o době a místě konání voleb

Zveřejněno od:6.9.2022
Zveřejněno do:25.9.2022
Značka:volby
Typ:Oznámení
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zveřejnění
Verze:1
Stav:svěšený
Obsah vyvěšení:oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb.pdf

archiv úřední desky

aktuální úřední deska