Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zveřejněno od:8.6.2022
Zveřejněno do:23.6.2022
Značka:ZU
Typ:Rozp. a hosp. obce
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zveřejnění
Verze:1
Stav:svěšený
Obsah vyvěšení:smolotely-zprava-2021.pdf

archiv úřední desky

aktuální úřední deska