Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

záměr pronajmout pozemky p.č. 759/16, 759/19, 759/36 v k.ú. Smolotely

Zveřejněno od:3.3.2021
Zveřejněno do:31.3.2021
Značka:ZP
Typ:Záměr obce - majetek
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zveřejnění
Verze:1
Stav:svěšený
Obsah vyvěšení:zamer-obce-pronajmout-zahradky-u-bytovek-podepsany.pdf

archiv úřední desky

aktuální úřední deska