Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 09/2020

Zveřejněno od:16.10.2020
Zveřejněno do:31.12.2020
Značka:fin
Typ:Rozp. a hosp. obce
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zveřejnění
Verze:1
Stav:aktuální
Obsah vyvěšení:09-2020_fin212m_v2.pdf

archiv úřední desky

aktuální úřední deska