Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Příloha závěrečného účtu - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Zveřejněno od:24.6.2020
Zveřejněno do:9.7.2020
Značka:ZP
Typ:Rozp. a hosp. obce
Původce:Středočeský krajský úřad
Důvod změny:zveřejnění
Verze:1
Stav:svěšený
Obsah vyvěšení:smolotely---zprava-2019.pdf

archiv úřední desky

aktuální úřední deska