Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Příloha účetní závěrky - výkaz zisku a ztráty

Zveřejněno od:24.6.2020
Zveřejněno do:9.7.2020
Značka:VZZ
Typ:Rozp. a hosp. obce
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zveřejnění
Verze:1
Stav:svěšený
Obsah vyvěšení:12-2019_vzz.pdf

archiv úřední desky

aktuální úřední deska