Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

záměr obce uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví ke všem pozemkům zapsaným na LV 311 v k.ú. Smolotely

Zveřejněno od:23.10.2019
Zveřejněno do:30.11.2019
Značka:záměr
Typ:Záměr obce - majetek
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zveřejnění
Verze:1
Stav:svěšený
Obsah vyvěšení:zamer-vyporadat-pozemky-na-lv311.pdf

archiv úřední desky

aktuální úřední deska