Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Záměr obce uzavřít směnnou smlouvu a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům - přílohy

Zveřejněno od:26.3.2018
Zveřejněno do:20.4.2018
Značka:záměr
Typ:Záměr obce - majetek
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:záměr
Verze:1
Stav:svěšený
Obsah vyvěšení:prodej_a_koupe_pozemku_v_ku_smolotely.xlsx

archiv úřední desky

aktuální úřední deska