Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer porta felis pretium amet interdum. Est tellus eget consectetuer Aenean non quis at interdum Aenean pretium. Fames fermentum tincidunt nascetur laoreet amet gravida Curabitur adipiscing leo leo. At mauris dignissim interdum suscipit et neque pellentesque tempus Nulla Aenean. In et.

Úřední deska – Archiv

Název Zveřejněno od Zveřejnit do Dokument
pozvánka na 15. veřejné zasedání zastupitelstva 2.7.2020 10.7.2020 Downloadpdf
Návrh účetní závěrky 2019 24.6.2020 9.7.2020 Downloadpdf
Příloha účetní závěrky - rozvaha 24.6.2020 9.7.2020 Downloadpdf
Příloha účetní závěrky - výkaz zisku a ztráty 24.6.2020 9.7.2020 Downloadpdf
Příloha účetní závěrky - příloha 24.6.2020 9.7.2020 Downloadpdf
Návrh závěrečného účtu 2019 24.6.2020 9.7.2020 Downloadpdf
Příloha závěrečného účtu - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 24.6.2020 9.7.2020 Downloadpdf
záměr obce prodat pozemky 643/3 a 643/4 1.6.2020 30.6.2020 Downloadpdf
záměr obce prodat část pozemku 179/1 1.6.2020 30.6.2020 Downloadpdf
pozvánka na 14. veřejné zasedání zastupitelstva 21.5.2020 28.5.2020 Downloadpdf
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 03/2020 11.5.2020 30.6.2020 Downloadpdf
porovnání položek výpočtu cen pro stočné za rok 2019 28.4.2020 28.5.2020 Downloadxlsx
vyhláška FÚ 28.4.2020 30.5.2020 Downloadpdf
rozpočtové opatření č.1/2020 18.4.2020 31.12.2020 Downloadpdf
zápis žáků do 1. třídy ZŠ Dolní Hbity 13.4.2020 25.4.2020 Downloaddocx
zápis dětí MŠ Dolní Hbity 13.4.2020 26.5.2020 Downloaddocx
pozvánka na 14. veřejné zasedání zastupitelstva 16.4.2020 19:00 ve škole č.p 91 9.4.2020 17.4.2020 Downloadpdf
veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020 9.4.2020 12.5.2020 Downloadpdf
seznam neznámých vlastníků Smolotely 20.3.2020 30.4.2020 Downloadpdf
výběrové řízení na dodavatele DA pro JSDH Smolotely 18.3.2020 7.4.2020 Downloaddoc