Aktuální informace | obec Smolotely

rozhovor se starostou P.Paterou v Příbramském deníku 28.1.2015

28.1.2015 | Autor:

Výskyt arsenu ve studních burcuje Smolotelské k řešení

Smolotely /Z VAŠÍ OBCE/ – Pohledná obec s poutním místem, Makovou horou, vstoupila do nového roku pod novým vedením. Při podzimních komunálních volbách se starostou stal Pavel Patera. Pro obec Smolotely byl zásadní už rok 2013, protože na jeho konci se povedlo zkolaudovat a zároveň zprovoznit kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

Maková hora - Kostel zasvěcený svatému Janu Křtiteli a Panně Marii Karelské

Maková hora - Kostel zasvěcený svatému Janu Křtiteli a Panně Marii Karmelské Autor: archiv Deníku

„Kanalizace a čistírna fungovala celý loňský rok bez závad, obyvatelé Smolotel si vybudování kanalizace velice pochvalují. Měsíčně vyšla osobu 100 korun. V těchto dnech se počítají celkové náklady na provoz čistírny v roce 2014 a po schválení bude zveřejněna cena stočného pro rok 2015. Zatím to vypadá, že cena stočného zůstane stejná," říká Pavel Patera.
Mezi loňské úspěchy v obci patří oprava písma na pomníku padlých v 1. a 2. světové válce, který nelze přehlédnout na návsi ve Smolotelích. Dále se podařilo srovnat a vyasfaltovat plochu za prodejnou, kde jsou umístěny kontejnery na plasty, sklo, papír a oblečení. Obec také zakoupila pro SDH Smolotely elektrocentrálu a ponorné kalové čerpadlo.

A to není všechno. Po opravě je část místní komunikace ve směru na Bohostice, ze silnice na Makovou zmizely výtluky a opravená je také komunikace od hřbitova silnici vedoucí na Bohostice. „Oprava této spojovací komunikace umožnila lepší dostupnost autobusům, které jezdí k poutnímu místu Maková hora," doplnil starosta.

Většího osvětlení se loni dočkala místní část obce Smolotelky.

Ani plánů na letošní rok není málo. Například dvě obecní budovy čeká oprava střechy včetně zateplení stropů, na jedné z budov dojde k výměně oken. „Ve dvou bytechpodkroví byla loni vyměněna okna v přízemí a v 1. patře se budou měnit letos. Po výběru firmy dojde k opravě dalších místních komunikací v obci a konečně po vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí by mělo dojít k zahájení stavby multifunkčního hřiště v obci," uvedl starosta o projektu, který se bez dotace neobejde. „Proto je na letošní rok je v rozpočtu uvolněna částka pouze na terénní úpravy," dodává.

Co se týká poplatků za vodu, obyvatelé je neplatí. Mají totiž vlastní studny nebo vrty. Technické služby ceny za odvoz komunálního odpadu také ponechají.

Rozpočet má obec Smolotely schválen jako schodkový s financováním schodku z vlastních zdrojů.

Co ale už dlouho obec trápí, je výskyt arsenu ve studních a vrtech, který několikanásobně převyšuje dané normy. „Tento problém začínáme v současné době řešit a doufáme že letos dojdeme k nějakému schůdnému výsledku," konstatuje starosta.
Společenský život ve Smolotelích zpestřuje několik akcí ročně. „Společně s maminkami jsme dělali i hezké akce pro naše nejmenší, například na konci listopadu Mikulášská nadílka, slavnostní zahájení adventu a rozsvícení Vánočního stromku na návsi ve Smolotelích," vyjmenoval akce Pavel Patera, které si loni užil už jako nový starosta obce.

Smolotely, respektive poutní místo Maková hora, bývají častým cílem výletníků a milenců. Maková hora je totiž stále místem sňatků, a to jak církevních, tak i necírkevních po dohodě s oddávajícím venku před kostelem.

Ještě je vhodné zmínit, ač se to netýká vedení obce, že Smolotely letos na jaře navštíví stromolezci, aby odborně ošetřili lípu u křížku na rozcestí k Makové hoře, stojící na soukromém pozemku.

 

Autor: Markéta Jankovská


ostatní aktuality